Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej i w załączniku znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Urzędzie Miejskim w Starachowicach na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

Klauzla informacyjna 1

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Print