Prace w serwerowni zapasowej

Prace obejmowały m.in zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń na serwerownię zapasową w Urzędzie Miejskim w Starachowiach

Adaptacja obejmowała:

- usunięcie istniejącej podłogi,
- demontaż istniejących drzwi i okien,
- demontaż istniejących instalacji co i elektrycznej,
- zamurowanie otworów okiennych,
- zabudowa istniejących przewodów wentylacyjnych oraz pionów c.o.,
- wykonanie przekuć na przejścia instalacyjne,
- montaż drzwi p.poż. pełnych,
- przygotowanie podłoża i ułożenie podłogi,
- roboty wykończeniowe i malarskie,
- wykonanie instalacji elektrycznej, LAN, wentylacji, klimatyzacji,

Dodatkowo przeniesiono istniejącą infrastrukturę techniczną (szafy IT, patchpanele, przełącznice światłowodowe, listwy zasilające, itp.) z dotychczasowych starszych serwerowni celem zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkowanych systemów.

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Print