BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
tel: 41-27-38-200; 41-27-38-300
fax: 41-274-63-05

Godziny pracy:
od - 07:30 do - 15:30
Kasa czynna do godziny 14:00
(w poniedziałek Biuro Obsługi Mieszkańców,
Urząd Stanu Cywilnego, Kasa oraz
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych do godz. 16.30)

Kontakt

Prezydent Miasta Starachowice - Marek Materek

Sekretariat Prezydenta Miasta
tel: 41-273-82-02
fax: 41-274-63-05
sekretariat@starachowice.eu

Biuro Rady Miejskiej - kierownik Halina Zarzycka
tel: 41-273-83-12
radamiejska@starachowice.eu

Zastępcy Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice ds. Społecznych - Jerzy Miśkiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice ds. Gospodarczych - Ewa Skiba

Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta
tel: 41-273-82-08
fax: 41-274-78-73
vice@starachowice.eu

Skarbnik Miasta - Halina Piwnik
tel: 41-273-83-39
skarbnik@starachowice.eu

Sekretarz Miasta - Beata Duda
tel: 41-273-82-94
sekretarz@starachowice.eu

Architekt Miasta - Marcin Bednarczyk
tel: 41-273-83-48
architekt@starachowice.eu

Rzecznik Prasowy - Iwona Ogrodowska
tel: 41-273-82-57
rzecznikprasowy@starachowice.eu

Referat Podatków i Opłat - kierownik Urszula Kowalska - Dziura
tel: 41-273-83-42
podatki@starachowice.eu
deklaracjeoplata@starachowice.eu

Referat Księgowości Budżetowej - kierownik Bożena Drygulska
tel: 41-273-82-92
podatki@starachowice.eu

Zespół ds. Planowania Sprawozdawczości Budżetowej
tel: 41-273-82-68
finanse@starachowice.eu

Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego - kierownik Małgorzata Galas - Bąba
tel: 41-273-83-45
inwestycje@starachowice.eu

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska - po. kierownika Kazimierz Sławek
tel: 41-273-83-41
komunalny@starachowice.eu

drogi gminne i ich oznakowanie
tel: 41-273-82-34
komunalny@starachowice.eu

letnie i zimowe utrzymanie dróg / utrzymanie czystości i porządku w gminie
tel: 41-273-82-32
komunalny@starachowice.eu

utrzymanie terenów zielonych/ mała architektura / opieka nad zwierzętami bezdomnymi
tel: 41-273-82-99
komunalny@starachowice.eu

gospodarka odpadami komunalnymi / ochrona środowiska i przyrody
tel: 41-273-82-42
srodowisko@starachowice.eu

Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych - kierownik Janusz Twardowski
tel: 41-273-82-51
lokalowy@starachowice.eu

Referat Architektury i Planowania Przestrzennego - kierownik Szymon Jarosz
tel: 41-273-82-12
urbanistyka@starachowice.eu

Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami - kierownik Marzena Gębura
tel: 41-273-82-20
nieruchomosci@starachowice.eu

Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta - kierownik Włodzimierz Jedynak
tel: 41-273-83-67
tel: 41-273-83-68
edukacja@starachowice.eu
tel: 41-273-83-18
promocja@starachowice.eu
sport@starachowice.eu
tel: 41-273-83-66
profilaktyka@starachowice.eu
tel: 41-273-83-43
referatedukacji@starachowice.eu
tel: 41-273-83-61
tel: 41-273-83-62
stypendia@starachowice.eu

Referat Administracji i Kadr - kierownik Katarzyna Walendziak
tel: 41-273-83-15
kadry@starachowice.eu

Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych - kierownik Elżbieta Gralec
tel: 41-273-82-79
funduszeunijne@starachowice.eu

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - kierownik Bogusława Jaworska
tel: 41-273-82-47
sprawyobywatelskie@starachowice.eu

Urząd Stanu Cywilnego - kierownik Zofia Hallmann
tel: 41-273-83-21
usc@starachowice.eu

Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji
tel: 41-273-82-17
ochronaludnosci@starachowice.eu

Straż Miejska - komendant Waldemar Jakubowski
tel: 41-273-82-66
telefon alarmowy: 986
strazmiejska@starachowice.eu

Referat Polityki Senioralnej - kierownik Piotr Ambroszczyk
tel: 668-216-211
seniorzy@starachowice.eu

Punkt Pomocy Prawnej
pokój nr 18 (parter)
Poniedziałek: 15.30 - 19.30
Wtorek: 15.30 - 19.30
Czwartek: 15.30 - 19.30

Zakres udzielanych porad obejmuje w szczególności: problemy uzależnień i przemocy w rodzinie, sprawy rozwodowe, separacje, podział majątku po rozwodzie, wychowawcze, ustalania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, mieszkaniowe, alimentacyjne, zaciągniętych długów, meldunkowe i eksmisje. 
Z bezpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy Starachowice!

Powiatowy Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
pokój nr 19 (parter)
Dni i godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 11.00-15.00
                                15.30-19.30

Dla kogo pomoc?
- dla osób uprawnionych do pomocy społecznej z powodu m.in. niepełnosprawności i przemocy w rodzinie
- dla młodzieży do 26. roku życia
- dla kombatanów
- dla weteranów
- dla osób powyżej 65. roku życia
- dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
- dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego katastrofą naturalną, awarią techniczną, klęską żywiołową.

Punkt Obsługi Klienta PGE
Biuro Obsługi Mieszkańca (parter)
Czynny w drugą i czwartą środę miesiąca
godz. 9.00 - 15.00

Punkt Obsługi Klienta PGNiG
Biuro Obsługi Mieszkańca (parter)
Czynny w drugi i czwarty czwartek miesiąca
godz. 10.00 - 15.00

 

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept