BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

O projekcie

Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice

Wartość projektu: 15 358 685,67 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 12 200 761,89 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 3 157 923,78 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Priorytet: VII Sprawne usługi publiczne
Działanie: 7.1 Rozwój e-społeczeństwa
Termin realizacji: 30.09.2017 – 30.12.2022 r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice


Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-usług oraz zwiększenie dostępu mieszkańców i instytucji z terenu Starachowic do cyfrowych usług publicznych. W ramach projektu przewidziane jest wdrożenie systemu e-usług oraz rozbudowa istniejących systemów dziedzinowych wraz z integracją z istniejącymi systemami dziedzinowymi, dostawa urządzeń sieci, sprzętu serwerowego, terminali oraz sprzętu i systemów VOIP. Dla zapewnienia wysokich standardów pracy serwera, planuje się budowę nowej serwerowni głównej oraz częściowe dostosowanie istniejącej serwerowni do roli serwerowni zapasowej. Elementem nowobudowanych e-usług będzie system Telefonii VOIP. Telefonia będzie istotnym kanałem komunikacyjnym w szczególności dla osób niepełnosprawnych (niewidzący, słabowidzący), który pozwala na implementację znacznie większej liczby usług, wykraczających poza typowe funkcjonalności głosowe i telefoniczne. System telefonii VOIP będzie w pełni zintegrowany z systemem e-usług co umożliwi dwustronną wymianę informacji zarówno w systemie telefonii jak i w systemie e-usług. Cały system będzie pracował w środowisku wirtualnym, co znacznie obniża koszty i wpływa na poziom dostępności usługi. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: wdrożenie systemu e-usług oraz rozbudowę istniejących systemów dziedzinowych w tym systemów oświatowych, integrację z istniejącymi systemami dziedzinowymi, dostawę urządzeń sieciowych do jednostek oraz Urzędu Miejskiego, dostawę sprzętu serwerowego, dostawę terminali dla jednostek organizacyjnych, modernizację systemu telefonii analogowej, budowę nowej serwerowni głównej, dostosowanie istniejącej serwerowni do roli serwerowni zapasowej.

Author: Iwona Tamiołło
rzecznikprasowy@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept