BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Prace w serwerowni zapasowej

Prace obejmowały m.in zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń na serwerownię zapasową w Urzędzie Miejskim w Starachowiach

Adaptacja obejmowała:

- usunięcie istniejącej podłogi,
- demontaż istniejących drzwi i okien,
- demontaż istniejących instalacji co i elektrycznej,
- zamurowanie otworów okiennych,
- zabudowa istniejących przewodów wentylacyjnych oraz pionów c.o.,
- wykonanie przekuć na przejścia instalacyjne,
- montaż drzwi p.poż. pełnych,
- przygotowanie podłoża i ułożenie podłogi,
- roboty wykończeniowe i malarskie,
- wykonanie instalacji elektrycznej, LAN, wentylacji, klimatyzacji,

Dodatkowo przeniesiono istniejącą infrastrukturę techniczną (szafy IT, patchpanele, przełącznice światłowodowe, listwy zasilające, itp.) z dotychczasowych starszych serwerowni celem zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkowanych systemów.

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept